Pre cum, 精液

我見前面有d post 話陰莖掂到陰道可能會留下精液…有時佢硬左之後,中意用佢嗰度既頭部位置掃下我既陰道唇邊位 都有小小力掃所以都可能會入左去小小 但一定係入得不多因為入啲我已經覺痛 但掃既時候都唔會有痛 會唔會已經有精液流左岀黎架?定係人地講既pre cum?咁樣會唔會有懷孕風險?其實入左幾多陰道先會有風險架? pre cum 同精液 對懷孕風險有冇咩唔同?男友係外國人…不太了解中文是甚麽

男生性興奮時,係會分泌英文叫pre-cum的前列腺液,而前列腺液本身已經有足夠嘅精子令女生受孕,如果你嘅男朋友以陰莖掃過陰唇入面同陰道口,加上你興奮時嘅愛液分泌,就會有一個持續濕潤嘅環境,容許精子游入去。所以並唔係入左幾多,而係唔安全嘅性器接觸都有可能懷孕。前列腺液入面嘅精子數量比正式精液少,但正如上面提到個數量已經夠多去受孕了。建議你提醒佢要用安全套,否則就唔好直接地掂到陰部。

2個讚