Sex Partner

係網上識左個男仔, 傾過一段時間, 互有好感
發生左關係之後, 佢話想大家保持SP關係…
遇上佢之前我一直好安守本份等下個男朋友出現,
佢打亂晒我既愛情觀, 原來依個世界真係可以分開性同愛, 好多不為人知既關係
上唔同討論區都發現唔少人有SP, 原來愛情唔只係兩個人之間(甚至小三)既事, 仲可以有SP…
就算大家有左另一半, 佢話佢都唔會掉底我…
我地會分享生活 會分享心事, 但就係冇愛情…
好似互相慰藉咁, 大家都需要有個人攬下, 係有另一半之前都有個支撐點…
我依然好想搵個男朋友認認真真拍拖, 但又好似擺脫唔到佢咁…
到底… 我可以點?

我諗有幾個地方你可以思考下, 咁樣會容易啲去做下一個決定:

  1. 你覺得SP搞亂左你嘅愛情觀, 但對於你黎講, 你原本嘅愛情觀定係宜家呢段關係/愛情觀會比較理想?
  2. 係日常嘅社交上面, 有無朋友可以代替SP角色去聆聽心事?
  3. SP有無穩定女朋友? 有無試過試探下佢同佢發展的機會?

原本既愛情觀較好呀, 簡單d, 多左SP之後, 都唔知要點面對下個男朋友…
其實我本身都多朋友, 只欠個可以依靠既男朋友
SP係單身, 但佢講到明唔會同我發展, 將來係點冇人知

有啲人會覺得有左男朋友就要斷絕同SP嘅關係, 有啲就覺得要分開唔同層面, 例如同SP保持住性關係。呢樣野無絕對的對與錯, 但要睇下你能否應付兩者而唔俾佢地 (或者只係男朋友) 知道對方嘅存在。但同時保持兩方面關係, 係會有機會令自己受較大的責難, 同埋一般道德上面的批判。

如果你認為簡單嘅愛情觀令你唔會有太多顧慮, 咁係搵到男朋友之後, 斷絕同SP關係可能會比較好。但斷絕關係之後可能會令你無渠道去傾心事, 同埋解決性需要。所以點解上面問有無朋友可以傾到心事, 朋友做到呢個角色之餘, 另一部份就可能會係依靠男朋友。

展開SP 關係前要好好諗清楚自己想要咩,每個人道德觀都唔同,有人接受,有人唔接受,亦有人中立。當你跟SP 關係出現問題時想搵人傾訴亦唔係咁容易。同埋SP關係亦有底線,你地要又共識,亦要知底線去到邊。有時亦會發生你預計唔到,控制唔到情況。心態上亦要好好平衡,控制,避免泥足深陷

多謝你地,依種地下關係真係唔好受