ptbfgf、援交、雞鴨有咩分別

同朋友傾開,有樣野唔係幾明。
最近好興講ptbfgf,到底pt bfgf、援交、雞同鴨有咩分別?係唔係雞鴨冇得揀客,自主性低d?其他就即係有得揀咁解?唔該晒。

其實都無一定嘅答案,ptgf同援友通常都係年紀輕啲,同埋未必必定包括性行為嘅服務。

1個讚