Condom連續爛兩次

兩年來都同女友有穩定性生活,亦每次都有用安全套。但最近兩次做做下會發現個套爛左,搞到兩次都要食事後。一直以來都冇呢個問題,亦唔係試緊新款。請問有咩會導致咁嘅情況?係咪要用潤滑劑,或且有冇其他辦法?

安全套爛嘅原因,主要係因為(1)戴嘅時候可能未有確保完全按實安全套上嘅儲精囊,令空氣有機會喺套入面,喺磨擦同埋擠壓嘅過程中就會令安全套穿左;(2)安全套嘅表面唔夠濕潤,磨擦力太強嘅時候,就會令安全套磨穿;(3)安全套正反面調轉左;(4)安全套尺寸唔合適;(5)安全套已經過左期。

不過如果一直以黎都係無咩事發生,亦唔係試緊新款的話,都可以排除(1)、(3)、(4)嘅原因 :blush: 亦都可以檢查一下安全套嘅有效日期,睇下有無過左,過左有效日期就唔好再繼續使用啦~

見你都有講起潤滑劑嘅使用需要,想問問係咪一直性行為過程間都係無使用潤滑劑?

因為使用潤滑劑,係有助避免安全套因為表面乾燥、磨擦力過高,而導致破裂嘅情況發生嘅機會:relaxed: :blush: 可以試下使用潤護劑之後,安全套破裂嘅情況會唔會有所改善~

不過記得油性潤滑劑(例如凡士林、BB油)係唔適合配合乳膠安全套使用,因為會侵蝕乳膠安全套嘅表層。不過並唔係每一款安全套嘅製造物料都係乳膠,有部分比較常見嘅0.01安全套嘅製造物料就選擇左用PU/PI物料。0.01嘅安全套會比較容易穿嘅原因,除左因為PU/PI物料比乳膠彈性較低之外,亦因為0.01安全套一般包裝上嘅潤滑劑都會比較少,如果無搽額外嘅潤護劑,就會比較容易出現安全套破裂嘅情況。如果你自己都唔太肯定自己用緊嘅安全套係咩質地的話,都可以先揀水性/矽性潤滑劑使用先。

有需要的話,可以留意番我地糖不甩介紹潤滑劑嘅文章~

《Stickypedia系列-安全性行為:第二寶》-潤滑劑

如果嘗試使用潤滑劑之後,安全套破裂嘅情況都係無改善的話,可能就要考慮一下會唔會選擇試下其他牌子/款式嘅安全套。一方面可以當做試下新野,另一方面都可能身體狀況有所改變,未必再適合使用一直用開嘅安全套款式 :blush:

安全套嘅正確使用(Perfect use)避孕率都係98%,未到100%,有時意外嘅野真係好難預料。可以做嘅就係盡量避免發生人為導致嘅原因,希望透過試下用埋潤滑劑,或者轉用其他牌子/款式嘅安全套,會令安全套破裂嘅情況減低啦 :relaxed: :blush: