做女仔...

今年14,由細到大想變性做女仔,想閹左條野做女仔…有冇人同我一樣

1個讚

你好啊,你意思係你係男仔,但係希望做女仔?
你呢個想法存在咗幾耐?平時生活有冇覺得唔開心?

係r …想做女仔

好細個已經想做女仔…覺得條野係多餘的…想閹左佢做女仔

好唔開心

你有想成為女孩子的想法,有沒有跟家人討論過這件事?

1個讚

其實有唔少人都會有你依個諗法

如果想了解多啲跨性別嘅嘢,可以去跨性別資源中心睇下
http://www.tgr.org.hk/tgr.org.hk/index.php?lang=zh

1個讚

Hi Maggie, 雖然我唔係糖不甩義工,不過我係性別研究副修既畢業生,呢個問題算係我主要關注既問題,或者可以分享下。

好坦白講其實呢樣野唔算好罕有。我自己都有一定程道既呢個問題,不過未去到考慮性別重置(變性)既程度。有一樣野叫性別認同障礙(gender identity disorder),但係請記住有呢個問題並唔代表有GID。我會覺得現階段變性會出現好多生活上同執行上既問題同困難,另外而家既醫療技術尼講,變性其實只可以算係一個大規模既整容手術,佢無辦法改變你既基因或重新朔做性功能,而變性後亦一直要打荷爾蒙。有人變性會選擇保持原有性器管同功能,不過其實會被荷爾蒙影響而導致精/卵子不健康,要生育前都要停打荷爾蒙一段時間。

好啦,另外講一下心理啦。首先對於呢個問題,其實千祈唔好鬱埋鬱埋,要搵身邊既人傾訴下。我明白有陣好難開口,但我相信總會有人肯聽既。例如試下搵學校社工?我自己第一次同人講都係同讀心理同埋社工既朋友講,講真,有人聽你講同理解真係舒服好多。而社工本來就係聽人傾訴同解決煩惱既專家,而且佢地可以按需要轉介你去見心理醫生,可以幫你繳正,或者引渡去做性別重置手術。至於屋企人,我相信其實最好俾佢地知,但亦會係最大既難關。我屋企算比較開放,但我都未100%話哂俾佢地知,只係一路間中講尐咁樣,佢地亦做唔到我既主要傾討對象。每個人屋企既情況唔同,我都唔敢話你知可以點同佢地講(或者through社工把口會好尐掛)。

另外有關既就係點解你會想變成異性呢呢?對於呢個問題我會分五樣去睇:性行為、性格、外觀、性向、生活因素。我既話,好主要原因係性格同外觀方面,再加少少生活因素!例如我覺得女仔既外觀好靚,好想自己都係咁樣啦,所以我其實會作比較女性化既打扮,仲好注意修眉吖拔毛吖呢類貪靚野甚至之前會輕輕化個妝出街添(不過最近都冇),但係我就冇試過易服;而性格同興趣亦都偏向女仔啦(其實係五十五十既),例如我中學(男校)係史無前例地上堂織頸巾啦,仲有會好鍾意睇扮靚同化裝野由cutie野,性格又比較姿整等等。我素常表現其實都相當中性既,亦都有比較男性化既嗜好,都係識耐少少先會覺得我好女人。但係我性向上又完全冇問題架喎,所以以前有尐朋友會話我係born to be lesbian 咁囉XD。

其實對於我自己既問題,我會覺得可能係服裝同形象既束縛,例如社會對女易服既接受程度遠超男易服啦(甚至唔會用易服去形話女仔添),女仔著到好man咁出尼大家都好受落(有尐女仔成個樣連把聲點睇都似男仔添),但係男仔著裙化妝就算幾好睇都好多人接受唔到,例如你睇下日本既一尐偽娘(男之娘),其實佢地係打扮得好靚,甚至點睇都係似女仔。不過一話佢地係男仔,明明唔係外觀問題,好多人就即刻接受唔到(相反女仔就唔會出現呢個問題)。另外就仲有社會傳統觀念對男性既期望壓力,例如要擔起頭家(明明女仔一樣咁做得野,甚至有尐行業係擺明唔要男仔),要表現出強壯既形像等等既生活因素,另到我覺得男性其實都有受歧視啦(不過呢樣未算好令我覺得想做女仔,始終兩性各有被歧視既地方)。所以其實我對於男性既權利,都打算搞尐mini social project 去promote咁啦(當然會由解放服裝及形像既束縛落手),不過呢個後話。

另外有尐人會係性向啦,甚至係性行為上想做異性既一方啦(注:性向同性行為係兩回事)。我就講左好多我自己既野啦,你又係基於咩原因而想做女仔呢?不妨分享下啦 :slight_smile:

4個讚

Hello @Maggie_Lee 你好啊!

哈哈有少少野要講清楚少少。

@Nel_StickyRiceLove @Thomas_Y_P_Cheung 所提到同屋企人商量,有少少野要留意返。

第一,係屋企人對相關事件嘅態度。如果態度唔友善,我諗你可以同其他信任嘅人傾吓,我的話。。。哈哈都可以,但唔會好專業甘幫到你。因為我專長係男同志方面,算涉獵過LGBTQI文化同相關議題,亦去過平機會果三個坐談會(dry up無乜point),其他議題我只能蜻蜓點水甘講吓。 #lol

第二,係屋企人對你有咩期望?雖然甘講好似有少少奇怪,但其實切肉不離皮,除非你有斷六親嘅覺悟,否則都應該要考慮吓屋企人嘅期望,從而以佢地角度諗吓點落手去同佢地講,會比較容易?如果唔得,我建議都係搵其他信任嘅人傾吓好。

所提到嘅性別認同障礙(簡稱GID)的確存在。而你提過「覺得條野係多餘的…想閹左佢做女仔」意思係咩呢?

你不妨可以參考吓上面幅圖,然後睇吓你會係咩位置?

就住 @Thomas_Y_P_Cheung 所講要諗吓點解做女仔,其實有些微偏差。首先,「性行為、性格、外觀、性向、生活因素」都唔能夠構成對性別認同障礙(GID)、甚或乎性別重置(變性)嘅衡量準則。就DSM-IV而言,你可以諗吓自己有無以下中point地方?

  • 你係咪長時間、而且強烈地持續覺得自己係女性,多於覺得自己係男性?
  • 你覺得自己係女性嘅同時,係咪認同其實兩性平等,而無偏向因為女性有特定優勢而決定自己嘅感覺?
  • 你會唔會「對於天生的性別有持續性的不適應感」,或者「無法適應自己所屬性別的性別角色」 --translation referenced to Wikipedia-zh
  • 你本身係咪非跨性別人士?(例如並無先天性腎上腺增生症等病史)
  • 對於你自身生活,社交、工作或其他層面係咪因為自己想做女仔而受到明顯挫折或傷害?

如果全中以上五點,可以考慮同醫生傾吓你自己嘅意願。另外,DSM-V就唔講啦,詳情可以自己google自己wiki吓就知道啦。

–Ivan

3個讚

小補充

首先感謝@lifehome 既補充!

我所提既「性行為、性格、外觀、性向、生活因素」,係純粹要尼引導去諗下自己點解會想做異性既日常因素,而唔係構唔構成GID既準則XD。另外就算你覺得自己符合@lifehome 所提出既五點DSM,都仍然要交俾專業性治療師去決定你有冇GID! 因為有呢個諗法並唔代表有GID,而且有時自我判斷會帶有主觀! 例如我,我係有少少呢個問題,但我自己好肯定未去到有GID既程度(雖然我冇睇過醫生)。

Btw 的確每人家庭狀況唔同,喺唔清楚@Maggie_Lee你既家庭狀況之下,暫時真係唔適合講要點溝通,因為隨時會弄巧反拙 T.T 。可以嘗試先同一尐熟悉而又思想較開方既平輩去傾訴下。

3個讚

另外也必需要一提,DSM 是專業用來診斷精神問題的指導手冊,可作參考之用,但是大眾不應將之作為診斷自己是否患有精神問題/健康的指標,而是向專業人士尋求協助並交由他們診斷。

2個讚

@Maggie_Lee

希望我哋嘅用心回答可以令到你了解更多 有咩都歡迎再同我哋傾伽 :slight_smile:

1個讚